Deratyzacja

deratyzacja

Deratyzacja polega zastosowaniu zabiegów mających na celu zwalczanie szkodliwych gryzoni (np. myszy, szczury, nornice).

Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek dokonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe.

Deratyzację przeprowadzamy w obiektach hodowlanych i produkcyjnych, sklepach, magazynach, lokalach usługowych itp.
 

Stosujemy trzy rodzaje deratyzacji:

  • mechaniczna
  • biologiczna
  • chemiczna


Przy zastosowaniu deratyzacji mechanicznej wykorzystujemy rozmaite pułapki oraz inne urządzenia (łapki, gilotynki). Deratyzacja biologiczna polega na ochronie pożytecznych gatunków ptaków i ssaków, które w sposób naturalny odpowiedzialne są za selekcję nadmiernej ilości gryzoni w przyrodzie. Z kolei deratyzacja chemiczna wykorzystuje wszelkiego rodzaju preparaty chemiczne.

Stosujemy środki wyłącznie zgodnie z instrukcjami zastosowań. Monitorujemy aktywność gryzoni badając, w jakim miejscu znajdują się gniazda, trasy wędrówek, źródła wody i pokarmu, a następnie decydujemy o sposobie ich zwalczania. Przeprowadzamy deratyzację w sposób bezpieczny dla personelu zakładu i gwarantujemy, że produkty lub opakowania wytwarzane i przechowywane w zakładzie nie ulegną jakimkolwiek zanieczyszczeniom.

Do zabiegów deratyzacyjnych, w trosce o zakład/firmę objętą tym działaniem, wykorzystujemy środki najwyższej jakości posiadające atesty bądź zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny i Ministerstwa Rolnictwa.