ul.Torowa 4, 11-700 MRĄGOWO
tel./fax (89) 741 88 99,
tel. 601 645 988

Dezynfekcja domu i nie tylkoDezynfekcja domu i nie tylko

Dezynfekcja to postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Stosowanie właściwych metod dezynfekcji jest niezbędne. Odpowiednie preparaty do rąk, skóry, powierzchni, narzędzi wsparte urządzeniami dozującymi i kompleksowym planem utrzymania higieny zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników. Rodzaju i liczebności drobnoustrojów, stężenia, rodzaju i czasu działania środka dezynfekującego oraz od środowiska w szczególności jego temperatury, wilgotności, pH i obecności materii organicznej.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne.

Stosowane metody i rodzaje dezynfekcji w obiektach naszych klientów dobieramy w zależności od charakteru pomieszczeń i potrzeb jakie ustalamy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Zabiegi wykonujemy w czasie, gdy użytkownicy obiektów są nieobecni, by nie narażać ich na bezpośredni kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi. W przypadku dezynfekcji pomieszczeń, w których przygotowuje się, przechowuje lub spożywa artykuły żywnościowe stosujemy preparaty dezynfekcyjne, które dopuszczone są do użytku w obiektach z żywością.

Dezynfekcję dzieli się na:

  • zapobiegawczą
  • bieżącą
  • końcową

Dezynfekcję zapobiegawczą (profilaktyczną) przeprowadza się co pewien okres w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w danym zakładzie. Natomiast dezynfekcję bieżącą wykonuje się w ognisku choroby zakaźnej, a końcową po jej wygaśnięciu.

Współpraca
Polskie Stowarzyszenie Pracowników
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 18

 

Wszystkie dane udostępniane na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.