Jak wygląda dezynfekcja w szpitalach i innych placówkach medycznych?

Szpitale i inne placówki medyczne to miejsca, w których roi się od zarazków. Dlatego też miejsca te muszą podlegać rygorystycznej dezynfekcji. Jej przeprowadzanie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także wszystkich innych osób, które przewijają się przez dane miejsce.

Dezynfekcja w szpitalach oraz w innych placówkach medycznych przebiega według ustalonego planu higienicznego, który przygotowują pielęgniarki epidemiologiczne, a zatwierdza dyrektor do spraw medycznych. Ewentualnie dezynfekcja może być też przeprowadzana w oparciu o instrukcje utrzymania czystości.

Klasyfikacja pomieszczeń według stopnia czystości

Jednym z najważniejszych aspektów dezynfekcji w szpitalach i innych placówkach medycznych jest to, iż każde z pomieszczeń w tego rodzaju obiektach klasyfikowane jest do określonej strefy. Podziału tego dokonuje się ze względu na to, jak wysoki stopień czystości musi obowiązywać w danym wnętrzu i na jak duże skażenia jest ono narażone. W zależności od tego, do jakiej strefy należy dane pomieszczenie, określa się częstotliwość, wedle której należy przeprowadzać w nim dezynfekcję.

W odniesieniu do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych i medycznych obowiązują pewne zasady, których należy się trzymać, jeżeli chce się, aby proces ten przebiegał prawidłowo. Nienaruszalnym standardem powinno być to, aby sprzęt medyczny wraz z powierzchniami był czyszczony i dezynfekowany po wyjściu każdego pacjenta. Równie ważne jest usunięcie wszystkich odpadków, które zostały zgromadzone podczas wizyty chorego. Powinny one trafić do specjalnego kosza, nigdy zaś do zwykłego pojemnika ze śmieciami ogólnymi. Jeśli chodzi o sprzęt do czyszczenia dezynfekcji, może on być wykorzystywany wielokrotnie, jednak po każdym użyciu należy go umyć. Takie zasady obejmują na przykład mopy. Ponadto trzeba dbać o to, aby wszystkie pomieszczenia miały zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości środków dezynfekujących.

Derpol - Usługi DDD dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja