Tępienie szkodników drewna

Szkodniki drewna powodują spore straty w budynkach, budowlach oraz w drewnianych przedmiotach.

Ich żerowanie zawsze prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości drewna, a jeśli jest intensywne doprowadza również do zniszczenia budynków i przedmiotów. Na szczęście opracowano liczne metody zwalczania szkodników drewna.

Metody zwalczania szkodników drewna

Dwie najpopularniejsze sposoby na odrobaczanie drewna to zwalczanie szkodników drewna żelem owadobójczym XILIX gel oraz zwalczanie szkodników drewna fumigacją fosforowodorem. Inne często stosowane metody zwalczania szkodników drewna to fumigacja beztlenowa oraz dezynsekcja drewna promieniowaniem mikrofalowym.

Szkodniki drewna zwalczanie

Metody zwalczania szkodników drewna znacząco różnią się od metod stosowanych w celu zwalczania innych gatunków szkodników. Różnica ta wynika z faktu, że szkodniki drewna większość swojego życia spędzają w jego wnętrzu. Drewno jest dla nich pokarmem, ale również bezpiecznym i solidnym schronieniem.

Szkodniki drewna powinny zostać wyeliminowane bez uszkadzania drewna. Z tego powodu metody stosowane w celu zwalczania innych szkodników w większości nie mogą zostać zastosowane aby przeprowadzić zwalczanie szkodników drewna.

Szkodniki drewna zwalczyć można przez poddanie ich działaniu substancji które będą dla nich toksyczne lub poprzez zmianę warunków w których żyją na przykład wilgotności, temperatury drewna lub zawartości tlenu w powietrzu do wartości przy których larwy szkodniki drewna nie przeżyją.

Fumigacja budynków w zwalczaniu szkodników drewna

Podczas fumigacji fosforowodorem fumigowany obiekt jest uszczelniany, a następnie wypełniany fosforowodorem. Uszczelnienie dość często polega na owinięciu budynku szczelną folią. Stąd pochodzi inna nazwa fumigacji fosforowodorem, a mianowicie namiotowanie. Fumigacja trwa kilka- kilkanaście dni. Tak długi czas fumigacji jest konieczny aby mieć pewność, że gaz rozprowadzony został po wszystkich częściach budynku i znajdował się w nich wystarczająco długo by zabić wszystkie osobniki szkodników drewna bez względu na ich gatunek, stadium rozwojowe oraz indywidualną odporność danego osobnika szkodnika drewna na działanie fosforowodoru. Działanie fosforowodoru najszybsze jest w wyższych temperaturach.

Zachęcamy do zapoznania się z usługą fumigacji zboża.

Tępienie szkodników drewna - Derpol - Usługi DDD dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja