ul.Torowa 4, 11-700 MRĄGOWO
tel./fax (89) 741 88 99,
tel. 601 645 988

Dezynsekcją nazywamy zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających, a także chrząszczy magazynowych będących szkodnikami żywności. W ramach dezynsekcji zwalczamy również roztocza poprzez tzw. akaryzację. Dezynsekcja owadów w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa i reguluje ją rozporządzenie Ministra Zdrowia, ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

Dezynsekcję wykonujemy stosując metody chemiczne, biotechnologiczne i fizyczne.

Dezynsekcje chemiczne przeprowadzamy w kilku technologiach, w zależności od sytuacji. W dezynsekcji ważny jest właściwy dobór środków chemicznych. Każdej technologii przypisana jest pewna grupa preparatów chemicznych od I klasy toksyczności po IV klasę toksyczności czyli preparaty szkodliwe oznaczone krzyżem św. Andrzeja, które są najbardziej rozpowszechnione. Przy wyborze trucizny należy również kierować się bezpieczeństwem ludzi i zwierząt – inne substancje wybieramy przy dezynsekcji pomieszczeń, w których przechowuje żywność lub są one miejscem przebywania ludzi a inne np. w mało uczęszczanych magazynach.

Dezynsekcją jest również wyłapywanie owadów biegających i latających za pomocą lepów wyposażonych w atraktant pokarmowy lub dyspenser feromonowy wabiący określony gatunek owadów. Zwalczanie owadów latających może się odbywać również za pomocą lamp owadobójczych, w których elementem wabiącym jest światło UV. Ta metoda dezynsekcji nazywana jest metodą fizyczną.

Pamiętajmy, że zabieg chemiczny jest ostatecznością. Łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.

Współpraca
Polskie Stowarzyszenie Pracowników
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 18

 

Wszystkie dane udostępniane na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.