Różnice między dezynfekcją profilaktyczną, a bieżącą

Dezynfekcja to zabieg wykonywany odpowiednio dobranymi metodami, mający na celu eliminację mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby, oraz wszelkich ich form wegetatywnych. W niektórych przypadkach wykonywana jest dezynfekcja bieżąca (doraźna), ale jest też wiele obiektów, w których działania z tego zakresu mają charakter profilaktyczny (zapobiegawczy).

Kiedy wykonywana jest dezynfekcja profilaktyczna?

Profilaktyczna dezynfekcja pomieszczeń (inaczej dezynfekcja zapobiegawcza), wykonywana jest w celach prewencyjnych. W ten sposób skutecznie przeciwdziała się namnażaniu różnorodnych drobnoustrojów, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzi. Ten rodzaj działań powinien być podejmowany regularnie.

Obowiązkowa, profilaktyczna dezynfekcja wykonywana jest przede wszystkim w obiektach, w których istnieje wysoki poziom zagrożenia epidemiologicznego, a więc m.in. szpitalach, ośrodkach leczniczych i innych budynkach, w których świadczy się usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Podobne działania wdrażane są w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, salonach fryzjerskich. Regularnie dezynfekowane powinny być również sauny, łaźnie, baseny, a także łazienki przeznaczone do użytku publicznego. Okresową dezynfekcją prewencyjną mogą być objęte również obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne oraz pomieszczenia przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami czy w budynkach inwentarskich, np. kurniki, chlewnie, obory.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji bieżącej?

Dezynfekcja bieżąca, inaczej doraźna, wdrażana jest w sytuacji, gdy w danym pomieszczeniu bądź obiekcie stwierdzone jest ognisko choroby zakaźnej. W takich sytuacjach niezbędne jest podjęcie stosowanych działań mających na celu likwidację drobnoustrojów, a następnie powtórzenie niezbędnych czynności dezynfekcyjnych po wygaśnięciu ogniska zakażenia.

Ten rodzaj dezynfekcji wdrażany jest najczęściej w sytuacji, gdy w danym pomieszczeniu lub obiekcie przebywała osoba zakażona, np. w placówce leczniczej czy w domu pomocy społecznej, a także w innych miejscach, w których doszło do epidemii choroby, np. w szkołach czy zakładach pracy. Dezynfekcja doraźna jest wskazana także w miejscach zgonu.

Derpol - Usługi DDD dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja