ul.Torowa 4, 11-700 MRĄGOWO
tel./fax (89) 741 88 99,
tel. 601 645 988

Niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 18 mm. Składa jaja koloru białego, o kształcie owalnym. Gąsienice szkodnika po wyjściu z jaja są białe, w miarę rozwoju przybierają barwę czerwoną, zielonkawą, pomarańczową, co jest uzależnione od spożywanego pokarmu. Mają brązową głowę i tarczki tułowiową i odwłokową. Poczwarka, której długość wynosi do 7 mm ma barwę brązową.

Motyle żyją w temperaturze pokojowej około 14 dni. Nie pobierają pokarmu i są aktywne tylko w nocy. W dzień siedzą nieruchomo na ścianach i opakowaniach produktów spożywczych. Samice składają nawet do 500 jaj.

Cały rozwój omacnicy spichrzanki w warunkach optymalnych (temperatura 30oC, wilgotność względna powietrza 70-75%) trwa 26 dni, a w temperaturze 30 stopni Celsjusza i przy 25% wilgotności względnej powietrza wynosi 39 dni. W niższych temperaturach (poniżej 20oC) i w innych niekorzystnych warunkach (przedłużającej się ciemności lub naświetlanie światłem różnej długości), część gatunków wchodzi w stan diapauzy. Dorosłe osobniki wychodzą z kokonów znajdujących się w szczelinach ścian, murów, opakowań, pudeł do przechowywania żywności. Omacnica spichrzanka wydaje 4-6 pokoleń w ciągu roku.

Omacnica spichrzanka jest szkodnikiem spotykanym w zakładach produkujących artykuły spożywcze, młynach, piekarniach, w magazynach i sklepach oraz w naszych mieszkaniach na ziarnie zbóż i jego przetworach, w nasionach innych roślin. Zjada artykuły, w których przebywa i pozostawia swoje odchody.

Wszystkie stadia rozwojowe omacnicy spichrzanki są stosunkowo wytrzymałe na niskie temperatury.

Współpraca
Polskie Stowarzyszenie Pracowników
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 18

 

Wszystkie dane udostępniane na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.