ul.Torowa 4, 11-700 MRĄGOWO
tel./fax (89) 741 88 99,
tel. 601 645 988

Chrząszcz długości 5,0-6,0mm, kształtu owalnego, barwy brązowo-czarnej z wyraźnym połyskiem.  Głowa mała, wciągnięta do nasady oczu, które są podzielone do połowy. Czułki nie sięgają poza przedplecze i stopniowo rozszerzają się ku końcowi. Czułki i odnóża czerwonawe.

Larwa koloru żółto brązowego, dorasta do 9 mm długości. Na zakończeniu odwłoka posiada jeden kolec zagięty ku górze. Poczwarka biała, długości około 5 mm. Na odwłoku występują boczne płytki z charakterystycznymi szczecinkami.

Samice przyklejają jaja do produktów spożywczych. Gatunek obecnie występuje w kurnikach, gdzie rozwija się w masowych liczebnościach i jest tam problemem weterynaryjnym. Larwy żerują w martwych kurczakach i mogą być przyczyną masowych padnięć. Rozprzestrzeniany jest wraz z paszami, a warunki panujące w kurnikach sprzyjają jego rozwojowi.

Współpraca
Polskie Stowarzyszenie Pracowników
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 18

 

Wszystkie dane udostępniane na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.