ul.Torowa 4, 11-700 MRĄGOWO
tel./fax (89) 741 88 99,
tel. 601 645 988

Jest to rdzawobrązowy chrząszcz o długości od 2,5 do 5,0 mm. Larwa trojszczyka jest białawo żółta, wydłużona. Poczwarka biała 3,5 mm długości, spoczywa w miejscu żerowania pokarmu.

Podrażnione chrząszcze, przebywające bez pokarmu lub w dużym zagęszczeniu, wydzielają lotne związki zapachowe – benzochinony, które nadają ziarnu trwały i nieprzyjemny zapach. Ziarno takie nie nadaje się, jako pokarm dla ludzi, pasza dla zwierząt czy produkt dla przemysłu.

Oprócz szkód bezpośrednich (utrata ciężaru ziarna) szkodnik produkuje duże ilości pyłu, który uniemożliwia oddychanie ziarna, powoduje jego zagrzewanie i zawilgocenie. Ziarno przeznaczone do siewu może tracić zdolność kiełkowania. Chrząszcze mogą przegryzać opakowania papierowe, bawełniane, plastykowe, foliowe.

Trojszczyki w magazynach spotykane są na opakowaniach i ścianach. Często występuje razem z innymi szkodnikami ziarna. W naszych warunkach klimatycznych szkodnik może się rozwijać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ trojszyk ulec i trojszyk gryzący są gatunkami ciepłolubnymi ich rozwój populacji powodujący straty ekonomiczne może odbywać się w zakresie temperatury 28-32oC.

Chrząszcze mogą żyć 335-450 dni i samice składają w tym czasie do 450 jaj bezpośrednio na produkty pokarmowe. Rozwój jednego pokolenia trwa 20 dni w warunkach optymalnych i zależy głównie od temperatury, wilgotności i jakości pokarmu.

Współpraca
Polskie Stowarzyszenie Pracowników
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 18

 

Wszystkie dane udostępniane na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016
w sprawie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.